Back Naše aktuality Takmer zlatá rybka! Jazykové skúšky Goetheho inštitútu
 • Viagra non stop sale
 • Cheap cialis levitra viagra
 • Cialis 20mg tablets price
 • Viagra tinnitus side effects
 • Buy cheap viagra internet
 • Viagra medical pill
 • Natural viagra ice cream
 • Buy viagra online sydney
 • Buy viagra sildenafil online
 • Generic viagra nl
 • Bulk viagra 100mg
 • Cialis on line canadian
 • Free viagra sample pack uk
 • 

  Takmer zlatá rybka! Jazykové skúšky Goetheho inštitútu

  • PDF

  Dňa 6. mája 2016  bude E – KU Inštitút JaIK v Nitre uzatvárať prihlášky na jazykové skúšky Goetheho inštitútu. Skúšky sa budú  konať na všetkých jazykových úrovniach, dokonca aj na najvyššom stupni C2 (Grosses Deutsches Sprachdiplom). Info pre študentov: Skúšky Goetheho inštitútu sú multilaterálne uznané vo všetky nemecky hovoriacich krajinách ako podmienka pri nástupe na univerzitné štúdium. Takisto sa akceptujú na mnohých pracovných pozíciách.

  Info pre lekárov, sestričky a zdravotnícky personál:  Skúšky Goetheho inštitútu sú legislatívne požadované pre výkon lekárskeho a zdravotníckeho povolania v nemecky hovoriacich krajinách. Od lekárov sa vyžadujú skúšky na úrovni B2, resp. C1. V jednotlivých krajinách Nemecka môžu byť odchýlky, preto si požiadavky vždy  treba overiť v konkrétnom zariadení. To isté platí aj pre zdravotné sestry,  požadovaná je skúška na úrovni B1, avšak častejšie B2.

  V súčasnom období sa v praxi prejavuje nedostatok mladých ľudí nastupujúcich do zamestnania, ktorí by okrem angličtiny ovládali aj nemecký jazyk. Táto jazyková kombinácia sa považuje na trhu práce v našom geografickom priestore s vysokým podielom firiem z nemecky hovoriacich krajín za klasickú „zlatú rybku“.

   E - KU je Skúškovým centrom Goetheho inštitútu od roku 1995. Súčasne ponúka aj individuálne alebo skupinové prípravné kurzy. Prihlásiť sa môžete aj online - kliknite sem! V prípade potreby môžete vaše otázky smerovať aj na študijné oddelenie: Mgr. S. Streďanská, tel. 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk.

  Osobitne upozorňujeme!

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt