Back Naše aktuality Skúšky Cambridge pre deti sa už blížia
 • Cialis price per pill
 • Cialis mail order uk
 • Viagra causes amnesia
 • Propecia order in canada
 • Levitra pills discount
 • Levitra 20mg paypal
 • Cialis generic no rx
 • Natural viagra ginkgo biloba
 • Herbal viagra for sale in australia
 • Viagra india paypal
 • Levitra generic online
 • Buy cialis profile
 • 

  Skúšky Cambridge pre deti sa už blížia

  • PDF

   V utorok 2. mája 2017 sa uzatvárajú prihlášky na cambridgeské skúšky pre deti, tzv. YLE (Cambridge English: Young Learners). Skúšky sú rozdelené podľa veku dieťaťa a jazykových zručností na skúšky Starters, Movers a Flyers, Termín konania je pre všetky skúšky jednotný - 16. jún 2017. Rodičia môžu dieťa prihlásiť priamo z našej stránky, ako aj uhradiť  príslušný poplatok! Kliknite!

   Veľa zaujímavého o skúškach pre deti sa dozvedia rodičia a aj žiaci na britskej stránke Cambridge English - kliknite!

   Dôležité! Na západnom Slovensku je E - KU (okrem Bratislavy) jediným Akreditovaným skúškovým centrom s oprávnením vykonávať jazykové skúšky CAMBRIDGE ENGLISH. Je to ocenenie našej práce, splnenie náročných kritérií a veľká česť!  Ostatné školy môžu svojich žiakov a študentov na cambridgeské skúšky len pripravovať. Využite túto jedinečnú možnosť a vaše deti v E - KU získajú orignálne britské osvedčenia.

   Na skúšky sa môžu prihlasovať aj iné školy (ZŠ, SŠ, JŠ, akadémie a pod.)

   Čo povedali o skúškach YLE naši pedagógovia, rodičia a žiaci?

    Mgr. Anna Molnárová, riaditeľka Súkromnej jazykovej školy E – KU Inštitútu JaIK: „Prečo skúšky YLE? Pretože deti majú pred sebou jasný cieľ a sú motivovanejšie. Určite sa viac učia. Je to prvá užitočná skúsenosť s medzinárodným jazykovým testovaním.“

    Radka Bartošíková, matka úspešnej žiačky: „Ako matka som bola hrdá na úspech svojho dieťaťa. Súčasne som videla, ako získanie certifikátu podporilo moju dcéru, aby sa ešte viac venovala angličtine. Radosť, sebaistota a chuť venovať sa angličtine ešte intenzívnejšie – to je moje základné pozorovanie.“

    Jana Danková, žiačka: „Mala som trochu trému, ale potom to prešlo. Na skúške sme aj kreslili a rozprávali sa. Nakoniec ma skúšajúca pani učiteľka pochválila. Teším sa!“

   Katka, učiteľka angličtiny: Ako vyučujúca mám konkrétne skúsenosti s prípravou žiakov na skúšky YLE. Môžem len potvrdiť, že pre deti to nebola nadmerná záťaž, ale radosť a „učenie hrou“. Uvedomme si, že tieto skúšky pripravovala najprestížnejšia univerzita sveta – University of Cambridge. Takže aj to je záruka zmysluplnej cesty našich detí pri zvládaní angličtiny.“

   RADY PRE RODIČOV -  TIPS FOR PARENTS!

   • Pred testom

   •  Pomáhajte dieťaťu učiť sa aktívnou účasťou na jeho príprave.

   •  Predstavte si, že ste v ich koži a pomôžte im zvládnuť ich obavy.

   •  Nezabudnite byť pozitívny a chváľte deti za ich pokrok v angličtine.

   •  Uistite sa, že poznáte miesto konania skúšky (E – KU Inštitút JaIK, 4. p.) a aj cestu, ako sa  do E – KU dostať.

   •  Skontrolujte a overte si čas začatia skúšky.

   •  Zabezpečte, aby dieťa malo pred skúškou dostatočne kvalitný nočný spánok.

   •  Skontrolujte, či má dieťa všetky potrebné veci, ktoré si má priniesť na test: pero, ceruzku, farbičky a gumu!

   • V deň testu

   •  Vyhraďte si dostatok času na premiestnenie dieťaťa na miesto  konania skúšky. Mali by ste sa dostaviť aspoň 20 minút pred začiatkom skúšky.

   •  Dodajte dieťaťu odvahu a upokojte ho, aby nebolo nervózne. Veď na skúšku sa v E – KU aktívne pripravovalo!

   •  Nedávajte dieťaťu žiadne jedlo ani nápoje, ktoré by si vzalo so sebou dnu.

   •  Časti skúšky z počúvania a čítania/písania budú deti písať spoločne.

   •  Časť z hovorenia bude vedená s dieťaťom individuálne (jeden skúšajúci/jeden žiak).

   •  Rodičia nemajú prístup na skúšku. Počas jej priebehu môžu odísť a dieťa vyzdvihnúť po jej ukončení (časový rozpis bude vyvesený na nástenke).

   • Po teste

   •  Výsledky zo skúšky  budú známe do niekoľkých týždňov.

   •  Každé dieťa, ktoré úspešne zvládne všetky časti skúšky, dostane certifikát.

   •  Na certifikáte bude uvedené, ako sa dieťaťu darilo v jednotlivých častiach skúšky. Za každú časť môže získať max. 5 "erbov " (bodov) University of Cambridge.

   Veľa úspechov!

   Skúškové centrum Cambridge ENGLISH

   E – KU Inštitútu JaIK V Nitre

   www.eku.sk

  Diskusné fórum

  Téma tohto mesiacia

  E-KU Tendenciometer

  Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

  Fotogaléria


  E-KU fotoobjektívom

  Online slovníky


  K učebniciam, ktoré používame v E - KU

  Súťaže


  Slovo roka 2015
  Tradícia súťaže od roku 2004

  KONTAKTUJTE NÁS

  Kontakt