Back Naše aktuality Irackí azylanti sa učia v E - KU po slovensky
 • Viagra over counter generic
 • Sales of viagra statistics
 • Levitra using
 • Buy viagra southampton
 • Propecia online discount
 • 10mg cialis 20mg
 • Viagra tablets in bangalore
 • Cheap viagra comparison
 • Cialis stores san francisco
 • Kamagra sale usa
 • Real viagra prices
 • Herbal viagra to buy
 • Kamagra oral jelly 100mg us
 • 

  Irackí azylanti sa učia v E - KU po slovensky

  • PDF

  V nitrianskom okrese začalo začiatkom marca svoj nový život 25 kresťanských rodín z Iraku, ktoré z ich domov vyhnal Islamský štát.


  Viac ako 100 irackých azylantov nastúpilo od 14. marca do E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre, ktorý pre nich otvoril jazykové kurzy slovenčiny. Na jazykové vzdelávanie v trvaní 9 mesiacov sa inštitút snažil čo najlepšie pripraviť. Prednedávnom realizoval v západoslovenskom regióne jazykovú prípravu pre 90 migrantov z tzv. tretích krajín. Práve tento moment a dvadsaťštyriročné skúsenosti s jazykovým vzdelávaním  cudzincov zohrali dôležitú úlohu, prečo si práve ich vybralo občianske združenie Pokoj a dobro za vzdelávacieho partnera. (Združenie zabezpečuje organizačné úlohy spojené s pobytom a integráciou azylantov.)
  Inštitút sa rozhodol popasovať so špecifickou irackou skupinou, ktorá sa vyznačuje veľkou vzdelanostnou, sociálnou a vekovou diverzitou. Sú v nej vzdelaní ľudia, ale aj takí, ktorí neovládajú latinku. Len časť z nich ovláda anglický jazyk, resp. jeho základy. Ich materinským jazykom je pôvodný aramejský jazyk, ktorý používal Ježiš Kristus.


      „Iračania sú pre náš jazykový inštitút z odborného hľadiska veľkou výzvou. Doteraz nikto s takouto skupinou na Slovensku nemá skúsenosti. Prvé dni sme ich nechali pracovať v skupinách, ako si to želali oni, pretože ešte boli traumatizovaní negatívnymi udalosťami,“ uviedol riaditeľ E – KU Inštitútu JaIK Anatolij Vdovičenko a ďalej poznamenal: „Vedeli sme, že musíme postupne a s citom pristúpiť k ich odbornému rozdeleniu do skupín podľa jazykových predispozícií, napr. či účastník kurzu už predtým nadobudol nejaké jazykové zručnosti, či ovláda iný cudzí jazyk, zohľadňovali sme vek a pod. Je to dôležité kvôli jazykovému napredovaniu a dosiahnutiu vytýčeného jazykového cieľa. Všetci si uvedomujeme overenú axiómu, že základom úspešnej integrácie cudzincov je ovládanie nášho štátneho jazyka.“


  Momentálne sa Iračania učia tri hodiny denne v ôsmich - relatívne homogénnych - skupinách. Niektorí musia najprv zvládnuť slovenskú abecedu. V E – KU aj v tomto prípade pocítili nedostatok modernej učebnej literatúry, ktorá by čo najjednoduchším spôsobom viedla k osvojeniu si základov slovenčiny. Súčasné učebnice sú veľmi „pregramatikalizované“. Na trhu úplne chýbajú učebnice pre špecifické potreby rôznych skupín cudzincov, ako sú migranti, seniori alebo ľudia, ktorí ovládajú len znakové písmo.


  Osobitným problémom sú žiaci – cudzinci, pre ktorých takisto neexistuje učebnica slovenčiny. Súčasne nie sú pre nich definované požiadavky na ovládanie jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).


  Mnohé veci aj z týchto dôvodov konzultuje E – KU s partnerom v Nemecku, ktorý má dlhodobé skúsenosti s jazykovým vzdelávaním utečencov a migrantov z celého sveta.

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt