Back Školné, zľavy a poukážky
 • Cialis daily tablet
 • How to buy kamagra oral jelly
 • Viagra pills advertisement
 • Viagra prices in uk
 • Viagra salesman jake gyllenhaal
 • Viagra tabs 50mg
 • Alternative to viagra natural
 • Buy viagra without
 • Viagra sale canada online
 • Generic propecia india
 • Cialis coupon online
 • Cialis prices boots
 • Try viagra before you buy
 • Cialis soft tabs buy online
 • 

  Školné, zľavy a poukážky

  • PDF

  Uvedené školné platí pre základný program, t.j. pre výučbu v jednotlivých ročníkoch.

  Všetky jazykové sekcie (dospelí a teenageri)

  Školné sa rozlišuje podľa počtu vyuč. hodín za semester. Platnosť v šk. roku 2015 / 2016:

  1. Dospelí:

  Počet vyuč. hodín:  51
  Rozvrh: 1 x 3 vyuč. hod. (1 - x týždenne)
  Cena za semester: 161 €
  Max. počet štud. v skup.: 10

  2. Teenageri:

  Počet vyuč. hodín: 68
  Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod. (2 - x týždenne)
  Cena za semester: 198 €
  Max. počet štud. v skup.: 12

  Sekcia cudzích jazykov pre deti

  1.
  Počet vyuč. hodín: 34
  Rozvrh: 2 x 1 vyuč. hod.
  Cena za semester: 121 €
  Max. počet štud. v skup.: 10

  2.
  Počet vyuč. hodín: 45
  Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )
  Cena za semester: 148 €
  Max. počet štud. v skup.: 10

  3.
  Počet vyuč. hodín: 68
  Rozvrh: 2 x 2 vyuč. hod.
  Cena za semester: 198 €
  Max. počet štud. v skup.: 12

  * Ceny sú uvedené bez učebnej literatúry. Literatúru si môžete zakúpiť na štud. oddelení.

  Ceny ostatných jazykových kurzov (pozri sekcia Jazykové kurzy)

  Zľavy na školnom, skúškach a prekladoch pre našich žiakov a študentov

  Školné:

  • 5 %   - na školnom pre dvoch  rodinných príslušníkov, resp. pri štúdiu dvoch  jazykov v základnom programe (výučba v ročníkoch - zľava sa nevzťahuje na iné kurzy),
  • 10 % - na školnom pre troch a viac rodinných príslušníkov (výučba v ročníkoch - zľava  sa nevzťahuje na iné kurzy) a pre študentov  z pomaturitného štúdia,
  • 10 % - na prípravné kurzy zamerané na všetky jazykové skúšky pre členov AIESEC, resp. študentov, ktorí budú vyslaní na zahraničnú stáž prostredníctvom tejto organizácie,
  • špeciálna zľava – na školnom pri odovzdaní  vzdelávacieho poukazu v E – KU (podmienky sú každoročne aktualizované na www.eku.sk) - klikni,
  • veľtržná zľava 10 % - na prípravných kurzoch pre zaregistrovaných návštevníkov týchto veľtrhov: Profesia days 2015, JOB EXPO 2015. Táto zľava je platná do 31.12.2015.

  Jazykové skúšky:

  • 10 % -  na všetky štátne a medzinárodné jazykové skúšky  (s výnimkou TOEFL) pre držiteľov preukazov ISIC a ITIC (platí aj pre študentov z externého prostredia).
  • veľtržná zľava 15 % - na jazykových skúškach (s výnimkou TOEFL) pre zaregistrovaných návštevníkov týchto veľtrhov: Profesia days 2016, JOB EXPO 2016. Táto zľava je platná do 31.12.2016.

  Preklady:

  • 10 % - na preklad vysvedčení, diplomov a osvedčení, t.j. všetkých dokladov týkajúcich sa  štúdia (platí v mesiacoch máj – jún).

  Zľavy nie  je možné kombinovať!

  Darčekové poukážky

  Darčekové poukážky sú k dispozícii na Odd. pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou. Vybranej osobe môžete venovať jazykový kurz, resp. uhradiť účasť na jazykovej skúške.

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt