Back Pre deti Jazykové skúšky
 • What is generic levitra called
 • Viagra for sale philippines
 • Generic cialis so cheap
 • Finasteride propecia buy online
 • Cheap cialis usa
 • Buying viagra amsterdam
 • Cialis buy toronto
 • Canada cialis generic online
 • Chinese viagra canada
 • Generic viagra or cialis
 • Generic cialis best pharmacy
 • 

  Jazykové skúšky pre deti

  • PDF

  E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre ako najväčší držiteľ jazykových licencií v SR využíva svoj potenciál v oblasti jazykových skúšok aj vo vzdelávaní detí. To znamená, že deti sa môžu v E - KU na jazykové skúšky pripravovať a priamo v našich priestoroch aj skúšky absolvovať. Rodičom odporúčame, aby sa deti skúšok zúčastnili. Zvlášť upozorňujeme na cambridgeské skúšky YLE - Young Learners English Tests, ktoré sú koncipované tak, aby testy deti veľmi nestresovali a mali motivujúci efekt. Deti súčasne získajú zaujímavé skúsenosti z medzinárodného testovania.

  Anglický jazyk

     V šk. roku 2015 / 2016  sa cambridgeských skúšok YLE (Young Learners English Tests) môžu zúčastniť žiaci z týchto skupín - zimný semester. Rodičom žiakov zo skupín, ktorí môžu absolvovať skúšky v letnom semestri, boli zaslané 1. apríla 2016 informačné e-maily.

   (Uzávierka prihlášok - 11. 4. 2016.)

   YLE

   STARTERS

   dE-2.A, dE-2.D, dE-3.K,

   dE-3.M

   54€
   YLE – MOVERS

   dE-3.A, dE-3.D, dE - 3.E, dE-4.K,

   dE-4.M

   57€
   YLE – FLYERS dE-4.A, dE-4.E, dE-4.D, dE-5.A, dE-5.D, dE-5.E, dE-5.K, dE-6.K 60€

    

   Cambridgské skúšky pre deti YLE

   Cambridgeské skúšky KET, PET a FCE for Schools

   Ďalšie cudzie jazyky

   Nemčina, ruština, francúzština, taliančina, španielčina

   Všetky uvedené skúšky môžu žiaci vykona.ť v E - KU, pretože E - KU je držiteľom potrebných licencií a akreditácií.

   Jazykové skúšky Štátne jazykové skúšky: AJ, NJ, FJ, TJ, ŠJ, RJ Cambridgeské skúšky FCE, CAE TOEFL/ Test of English as a Foreign Language City & Guilds Skúšky Goetheho inštitútu: NJ
   Požadovaný*, resp. odporúčaný**vek 17 rokov* (B2 - základná ŠJS) a 18 rokov* (C1 všeobecná ŠJS) 16 rokov** 15 rokov** 14 rokov** 16 rokov*

   E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre ako najväčší držiteľ jazykových licencií v SR  využíva tento svoj potenciál v oblasti skúšok aj v práci s deťmi. To znamená, že deti sa môžu v E - KU na jazykové skúšky  pripravovať a priamo v našich priestoroch aj skúšky absolvovať. Rodičom odporúčame, aby sa deti skúšok zúčastnili. Zvlášť upozorňujeme na cambridgeské skúšky, ktoré sú koncipované tak, aby testy deti veľmi nestresovali a mali povzbudzujúci efekt. Deti súčasne získajú zaujímavé skúsenosti z medzinárodného testovania testovania.

  Diskusné fórum

  Téma tohto mesiacia

  E-KU Tendenciometer

  Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

  Fotogaléria


  E-KU fotoobjektívom

  Online slovníky


  K učebniciam, ktoré používame v E - KU

  Súťaže


  Slovo roka 2015
  Tradícia súťaže od roku 2004

  KONTAKTUJTE NÁS

  Kontakt