Back Pre deti Pre rodičov
 • Viagra price for men
 • Buy cialis cheap tadalafil
 • Viagra purchase calgary
 • How much is propecia in the uk
 • Kamagra 100mg information
 • Cheap generic viagra cheap
 • China viagra buying
 • Viagra online austria
 • Buying viagra san francisco
 • Buying viagra in korea
 • Cheap cialis soft
 • Generic levitra from india
 • 
  Informácie pre rodičov


  Zber údajov - čestné vyhlásenie

  • PDF

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyplnili a podpísali čestné vyhlásenie pre zber údajov, ktorým potvrdzujete, že ste poskytli súhlas na započítanie do zberu údajov len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu. To znamená, že ste súhlas neposkytli inej jazykovej škole, ktorá je v sieti ministerstva školstva*. Je v poriadku, ak ste tento súhlas poskytli napr. ZUŠ. Akcent je na slovách - školy rovnakého druhu. Pretože Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, vyžaduje sa toto vyhlásenie v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. (E - KU Inštitút  JaIK je zriaďovateľom jaz. školy.)

  Čítať celý článok...  Vzdelávacie poukazy

  • PDF

  E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy,  ktorá je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Tieto sú vydávané na základných a stredných školách. Rodič ako zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 rokov má možnosť slobodne sa rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá. V prípade, že sa rodič (resp. plnoletý žiak) rozhodne odovzdať VP v E – KU,.predloží ho na Odd. pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou do 22. 9. 2015.  Po tomto termíne strácajú VP platnosť. Vedenie E - KU  prijalo rozhodnutie, podľa  ktorého vzniká takýmto žiakom nárok na zľavu vo výške 10 € (z  celkovej výšky školného).  Uplatnenie zľavy je v kompetencii rodiča, resp. plnoletého žiaka SŠ.

  Čítať celý článok...  Blahoželáme našim najlepším žiakom za školský rok 2014 / 2015

  • PDF

  E - KU Inštitút JaIK vyhlásil v týchto dňoch najlepších žiakov za dosiahnuté výsledky v školskom roku 2014 / 2015. Vyhlasovanie prebieha pravidelne každý rok v Sekcii cudzích jazykov pre deti. Okrem najlepších žiakov sa vyhlasuje aj Skokan roka. Ocenenie je určené pre žiakov, ktorí v rámci školského roka dosiahli "najviditeľnejšie" zlepšenie.  "Žiaci - premianti" boli ocenení diplomom a malým vecným darčekom. Srdečne blahoželáme! Zoznam žiakov  - čítať viac!Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt