Back Europrojekty ESF (2009 - 2010)
 • Brand viagra tablets
 • Cialis cheap in the uk
 • Kamagra oral jelly online pharmacy
 • Where can i buy viagra online in australia
 • Viagra cialis free shipping
 • Canadian rx viagra
 • Www viagra now
 • Cialis online cheap no prescription
 • How do i get viagra samples
 • Cheap kamagra soft
 • Benefits of using viagra
 • 

  Rozvoj ľudského potenciálu spoločnosti E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.

  • PDF

  SIA, ESF

  Ciele projektu

  Primárny cieľ:
  Zlepšenie odborných kapacít ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávacích aktivít špecificky orientovaných na aktuálne potreby trhu práce. Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pracovníkov sa plánuje zlepšenie ich postavenia na trhu práce.

  Sekundárny cieľ:
  Udržanie pracovných miest

  Špecifický cieľ projektu 1

  Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a firmy trhu práce – vysoká odborná základňa pracovníkov našej spoločnosti je garanciou kvality našich služieb, preto je nevyhnutné zabezpečiť celoživotné vzdelávanie zamestnancov s dôrazom na vysokú prispôsobivosť požiadavkám trhu.

  Špecifický cieľ projektu 2

  Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením vzdelávania – nakoľko naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti podnikateľského celoživotného vzdelávania, nepotrebuje výrobné prostriedky a ani vysoké investície do investičného majetku. Najdôležitejšou investíciou je investícia do ľudských zdrojov, ktoré následne produkujú zisk spoločnosti.

  Časový rámec realizácie projektu

  marec 2009 - jún 2010

  Počet vyškolených osôb v projekte

  7

  Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

  • Aktivita 1 vzdelávanie v oblasti jazykových zručností – anglický jazyk
  • Aktivita 2 vzdelávanie v oblasti softskills
  • Aktivita 3 vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu
  • Aktivita 4 vzdelávanie v oblasti strategického manažmentu
  • Aktivita 5 vzdelávanie v oblasti legislatívnych zmien a ekonomiky
  • Aktivita 6 vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky

  Fotogaléria zo školení


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt