Back Europrojekty LINGU@NET WW (2009 - 2011)
 • Viagra free sample coupon
 • Cheap viagra online from uk
 • Buy cialis original online
 • Asda viagra price uk
 • Viagra cheap 50 mg
 • Kamagra purchase online
 • Viagra purchase
 • Viagra cheapest buy
 • Viagra manila for sale
 • Generic cialis tadalafil price comparison
 • Kamagra online buy
 • Cialis 20 mg soft
 • Price comparison for viagra
 • 

  Lingu@net World Wide

  • PDF

  Lingu@net World Wide
  Lingu@net WW

  www.linguanet-europa.org

  1. Popis projektu

  Lingu@net EU je multijazykové online centrum pre výučbu cudzích jazykov a nadväzuje už na existujúce výsledky z predchádzajúcej fázy. Projekt sa vyvíjal 12 rokov s podporou Európskej únie (1998 – 2001 a 2003 – 2006)
  V roku 2007 bol ocenený cenou MERLOT ako exemplárny on-line učebný materiál vo všetkých disciplínach a v r. 2008 získal Zlatú cenu Európskej komisie v kategórii „Ocenenia európskeho celoživotného vzdelávania za kvalitu v mobilite“

  Centrum je prístupné na internetovej stránke http://www.linguanet-europa.org a poskytuje informácie a linky na kvalitné online zdroje z celého sveta z oblasti učenia sa a vyučovania akýchkoľvek moderných cudzích jazykov. Lingu@net Europa poskytuje multijazykový prístup k vyše 3500 katalogizovaným online zdrojom, z ktorých väčšina je určená záujemcom o štúdium. Taktiež ponúka podporu dospelým v nasledovných oblastiach:

  • ako sa učiť jazyk,
  • ako dosiahnuť jazykovú úroveň,
  • ako komunikovať s inými študentmi online.

  Tieto sekcie boli vyvinuté špecialistami v oblasti cudzích jazykov z celej Európy.V projekte sú zastúpené špičkové jazykové inštitúcie: Cervantesov inštitút, Švédsky inštitút, Goetheho inštitút, univerzity z Malty, Dánska, Fínska a ďalší

  Stránka je prístupná v nasledovných jazykoch: anglický, baskický, bulharský, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, galský, grécky, holandský, islandský, katalánsky, lotyšský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, španielsky, švédsky a taliansky.

  1.12.2009 začala ďalšia fáza projektu, v ktorej vystupuje ako partner aj E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre.

  V konečnej fáze projektu, Lingu@net World Wide:

  • bude poskytovať prístup k vyše 5000 kvalitným online zdrojom
  • poskytne online podporu a rady záujemcom o výučbu jazyka vo vyše 32 (momentálne 20) jazykoch
  • navštívi vyše 400 000 (momentálne 100 000) návštevníkov mesačne

  Lingu@net World Wide pridá na svoju stránku 12 nasledujúcich jazykov

  • 7 nových európskych jazykov, čím sa zabezpečí kompletný počet 23 oficiálnych jazykov EÚ:
   • Český (CS)
   • Maďarský (HU)
   • Írsky(GA)
   • Litovský (LV)
   • Rumunský (RO)
   • Slovenský (SK)
   • Slovinský (SL)
  • 5 nových svetových jazykov
   • Arabský (AR)
   • Čínsky (ZH)
   • Hindi (HI)
   • Japonský (JA)
   • Ruský (RU)

  Pridaním týchto 12 jazykov Ling@net Europa:

  • pomôže zabezpečiť lepší prístup k učebným materiálom online (t.j. užívatelia budú mať prístup k materiálom a podporu vo svojom materinskom jazyku)
  • pomôže zabezpečiť širší prístup k online učebným materiálom na vyučovanie nových jazykov tým, že ich sprístupní v 32 jazykoch
  • podporí jazykovú schopnosť migrantov v EÚ
  • rozšíri dobré a kvalitné výsledky jazykových projektov EÚ


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt