Back e-learning
 • Order levitra cialis
 • Buy viagra from us online
 • Generic cialis tadalafil videos
 • Viagra cialis where to buy
 • How to buy propecia generic
 • Cialis canadian pharmacies online
 • Cheap generic viagra tablets
 • Recreational viagra use side effects
 • Kamagra generic viagra from india
 • Viagra for sale bangkok
 • Propecia or generic finasteride
 • 

  e-learning

  • PDF

  Vitajte na vzdelávacej stránke e-learningu E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre!

  V období vysokých pracovných nárokov na súčasného človeka (vrátane vysokej miery mobility), či už ide o zamestnané, resp. študujúce osoby, predstavujú e-learningové kurzy významný pokrok pri štúdiu jazyka. Sú flexibilné predovšetkým svojou časovou a teritoriálnou „prispôsobiteľnosťou“, aby vyhovovali individuálnym potrebám klienta.

  Uvedené  kurzy sa realizujú tzv. formou Blended Learning a sú zamerané na prípravu na štátne jazykové skúšky z anglického jazyka.

  Ponuka kurzov:

  1.    Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku (B2)
  2.    Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1)

  Kurzy prebiehajúce formou Blended Learning kombinujú 2 fázy. Ide o prezenčnú a e-learningovú fázu. (Prihlášky - pozri nižšie.)

  1.    Prezenčná fáza

  Učenie prebieha s lektorom „zoči-voči“, t.j. osobne v E – KU.
  Počet vyuč. hodín: 6 vyuč. hodín (1 vyuč. hodina = 45 minút)
  Poznámka: Túto  fázu je možné v prípade potreby  klienta absolvovať aj cez skype.

  Obsah:
  •    Oboznámenie sa s kurzom, podrobné informácie o práci s kurzom
  •    Štruktúra a obsah jazykových skúšok
  •    Príprava na ústnu časť jazykovej skúšky

  2. e-learningová (dištančná) fáza

  Učenie prebieha cez internet individuálne podľa potreby klienta. Jeho pohyb je v e-prostredí neobmedzený. Výhodou e-learningovej fázy je, že klient pracuje na úlohách individuálne podľa jeho časových možností, t.j. kedykoľvek a kdekoľvek.
  Doba trvania / počet vyuč. hodín: 3 týždne. (Vzhľadom na e-formu nie je možné definovať presný počet hodín, pretože klient pracuje individuálne.)

  Obsah
  Práca s 3 modulmi. Na vypracovanie jedného modulu je určený 1 týždeň. Klient pracuje individuálnym tempom. Táto fáza prípravného kurzu sa zameriava predovšetkým na písomnú časť štátnej jazykovej skúšky.

  Každý modul obsahuje:
  •    čítanie s porozumením - 2 testy,
  •    počúvanie s porozumením - 2 testy,
  •    preklad  - 1 text,
  •    voľná téma (esej) - vypracovanie 1 práce.

  Hodnotenie úloh: V častiach čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením klient dostáva spätnú väzbu okamžite, hodnotenie častí preklad a voľná téma dostáva klient formou elektronickej pošty najneskôr do 3 dní (pričom deň doručenia sa do týchto 3 dní nezapočítava).

  Informácie a prihlášky:
  •    osobne na oddelení pre študijné záležitosti. Kontakt: eku.os@eku.sk,  tel. č.: 037 / 6542 456, resp.
  •    online (aj úhrada poplatku): www.eku.sk

  Dôležité upozornenia:
  1.    Po prijatí platby E – KU Inštitútom JaIK klient dostane na ním uvedený e-mail prístupové heslo s uvedením termínu prvého stretnutia s lektorom.
  2.    Prvé stretnutie s lektorom  sa bude konať najneskôr po uplynutí 2 dní od prijatia platby E – KU Inštitútom JaIK (pri bankovom účte treba počítať s určitou dobou na prijatie platby). V prípade bankovej operácie bude klient informovaný o prijatí platby e-mailom.
  3.    V prípade prijatia platby v dňoch PIATOK (po 12.00 h), SOBOTA, NEDEĽA sa započítava PONDELOK ako prvý deň. (Príklad: Klient by sa v takomto prípade zúčastnil na prvom stretnutí s lektorom najneskôr v STREDU).
  4.    Klient musí ukončiť kurz do 2 mesiacov od otvorenia kurzu. V opačnom prípade klient nemá právo na ukončenie / preloženie kurzu, resp. na poskytnutie finančnej náhrady.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt