Back Diskusné fórum
 E-KU fórum
Vitajte užívateľ Hosť   [Register]  Prihlásenie
  Modernizácia štátnych jazyk. skúšok a novela vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole - 1. časť
Fóra Témy Príspevky Posledný príspevok
Štandardizovanie štátnych jazykových skúšok
1 1 Re:Úvod do fóra Štandardizovanie ŠJS... 
Autor: gymikrs@gmail.com
Dátum: 18-11-2014 17:04:19
Úprava skúšobného poriadku písomnej časti
1 0 Úvod do fóra Úprava skúšobného poriadku - písomná časť 
Autor: E - KU Inštitút JaIK
Dátum: 06-11-2014 16:16:09
Preklad ako súčasť základnej a všeobecnej ŠJS – áno, alebo nie?
1 0 Úvod do fóra - Preklad.... áno, alebo nie? 
Autor: E - KU Inštitút JaIK
Dátum: 06-11-2014 17:18:47
Úprava hodnotenia písomnej časti
1 0 Úvod do fóra Úprava hodnotenia pís. časti 
Autor: E - KU Inštitút JaIK
Dátum: 06-11-2014 16:55:55
  Modernizácia štátnych jazyk. skúšok a novela vyhlášky č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole - 2. časť
Fóra Témy Príspevky Posledný príspevok
Úprava skúšobného poriadku ústnej časti – jednotné zadania a obsah
1 1 Úvod do fóra Úprava skúšobného poriadku ústnej časti – jednotné zadania a obsah 
Autor: E - KU Inštitút JaIK
Dátum: 18-11-2014 16:25:33
Úprava hodnotenia ústnej časti
1 1 Úvod do fóra Úprava hodnotenia ústnej časti 
Autor: E - KU Inštitút JaIK
Dátum: 18-11-2014 14:11:43
Tri praktické úpravy ŠJS: 1. termín konania úst.č., 2. komplexnosť hodnotenia, 3. opakovaná účasť
1 0 Úvod do fóra Tri prakt .úpravy ŠJS: 1. termín konania úst.č., 2. komplexnosť hodnotenia, 3. opak. 
Autor: E - KU Inštitút JaIK
Dátum: 18-11-2014 15:34:26
 ŠTATISTIKA FÓRA
Počer kategórií: 3 Počet fór: 7 Počet tém: 7 Počet príspevkov: 12
Počet užívateľov: 45 Online užívatelia: soil  JŠ Poprad  mobilecollege@gmail.com  sjs@gymlm.sk  info@sjsza.sk  


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt