Back Kurzy Angličtina
 • Buy herbal viagra india
 • Movie viagra salesman
 • Viagra prices lloyds pharmacy
 • Name of indian viagra
 • Viagra buy illegally
 • Viagra from us pharmacy
 • Natural viagra pearl
 • Viagra with prescription online
 • Ordering viagra online uk
 • Use viagra and cialis together
 • Cialis best price online
 • 

  Základný program: 1. - 7. ročník (dospelí)

  Výučba v 1. - 7. ročníku. U dospelých sa vyučuje sa jedenkrát týždenne v podvečerných, resp. večerných hodinách. Záujemcovia môžu štúdium ukončiť medzinárodnými, resp. štátnymi jazykovými skúškami. Po ich úspešnom zvládnutí E – KU Inštitút JaIK vydá absolventovi príslušný európsky jazykový certifikát alebo štátne jazykové vysvedčenie. Konkurenčná výhoda! E - KU  je autorizovaným centrom pre jazykové skúšky Cambridge English, TOEFL a má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky na úrovni B2, C1 a C2. To znamená, že  E - KU má obrovské skúsenosti s prípravou na skúšky a v tomto smere je to aj najkompetentnejšia jazyková vzdelávacia inštitúcia. Pod jednpu strechou sa môžete na skúšky pripravovať a aj ich reálne vykonať!

  U žiakov a teenagerov sa vyučuje dvakrát týždenne.

  Upozornenie:
  Pokiaľ skupiny dospelých navštevujú  žiaci SŠ, môžu v E – KU využiť vzdelávacie poukazy. Po ich odovzdaní bude žiakom poskytnutá aktuálna zľava na školnom, ktorej výšku oznámi vedenie inštitútu na začiatku šk. roka. Vzdelávacie poukazy a zľavy - čítať viac!

  Odporúčania:
  V 6. ročníku sa záujemcovia môžu prihlásiť do špecializovaného ročníka:
  a) príprava na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku,
  b) príprava na medzinárodné skúšky a všeobecná príprava,
  c) príprava na americkú skúšku TOEFL.

  V 7. ročníku sa záujemcovia môžu prihlásiť do špecializovaného ročníka:
  a) príprava na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku pre odbor prekladateľský,
  b) príprava na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku a cambridgeské (pre tých, ktorí si skúšku netrúfli absolvovať predtým),
  c) tzv. udržiavací kurz (pre tých, ktorí by si naďalej radi udržiavali získanú jazykovú úroveň).

  Začiatok a koniec šk. roka v tabuľke je uvedený pre skupiny dospelých. Prázdniny sú v zhode so štátnym školstvom.
  Ročník

  Level SERR

  Jazykové certifikáty Rozvrh Začiatok a koniec ZS Začiatok a koniec LS Cena a počet vyuč. hod. / semester Uzávierka
  1. A1

  1 x 3 vyuč. hod.

  (1 - x týžd.)

  Pondelok: 14.9.2015 - 18.1.2016

  Utorok:      22.9.2015 - 2.2.2016

  Streda:      16.9.2015 - 27.1.2016

  Štvrtok:      17.9.2015 - 4.2.2016

  Pondelok: 8.2.2016 -  13.6.2016

  Utorok:      9.2.2016 - 14.6.2016

  Streda:      10.2.2016 - 8.6.2016

  Štvrtok:     11.2.2016 - 16.6.2016


  51 vyuč. hod. 153 €   Max. počet štud. v skup.: 10
   
   


  Noví študenti: podľa
   zápisu - pozri prihláška.

  /

  Pokrač. študenti:
  - v ZS: 31.7.
  - v LS: 15.1.


  2. A2 KET
  3. B1 PET, BEC P
  4. B2
  ZŠJS, BEC V
  5. B2FCE
  6. C1 VŠJS, CAE, TOEFL,
  BEC H
  7. C2 ŠŠJSP
  Použité skratky a komentár:
  - SERR = Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
  - ZŠJS = základná štátna jazyková skúška, VŠJS = všeobecná štátna jazyková skúška, ŠŠJSP = špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský.
  - TOEFL = The Test of English as a Foreign Language (americká skúška).
  - KET = Key English Test, PET = Preliminary English Test, FCE = First Certificate in English, CAE = Certificate Advanced in English (cambridgeské skúšky).
  Skúšky BEC sú cambridgeské skúšky z odborného obchodného jazyka: BEC P = Business English Certificate Preliminary, BEC V = Business English Certificate Vantage, BEC H = Business English Certificate Higher.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt