Back EKU
 • Viagra for mens tablets
 • Viagra canada real
 • Cialis canada online pharmacy viagra
 • Online pharmacy cialis review
 • Viagra price in uk
 • Indian kamagra
 • Kamagra jelly 20mg
 • When will a generic for viagra be available
 • Cheapest kamagra
 • Viagra muscle aches
 • Generic cialis legitimate
 • Generic viagra online org
 • 

  Špeciálna štátna jazyková skúška C2

  • PDF

  Všeobecne

  Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou na prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.
  čítať viac...

  Sylaby

  Ústna časť
  1. Preklad s aplikáciou teoretických poznatkov
  čítať viac...

  Skúšobný poriadok

  Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky upravuje obsah a rozsah skúšok, postup pri vykonávaní všetkých druhov štátnych jazykových skúšok v súlade s referenčným rámcom.
  čítať viac...

  ŠŠJSP - Ponuka skúšok a prihlášky


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt