Back EKU
 • Generic viagra england
 • 150mg of viagra
 • Cialis availability canada
 • Viagra to buy online australia
 • Viagra likes pills
 • Viagra or levitra online
 • Discount levitra pills
 • Effectiveness of generic viagra
 • Best place to buy viagra us
 • Viagra effects uk
 • Where to purchase cialis in canada
 • 

  Špeciálna štátna jazyková skúška C2

  • PDF

  Všeobecne

  Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou na prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.
  čítať viac...

  Sylaby

  Ústna časť
  1. Preklad s aplikáciou teoretických poznatkov
  čítať viac...

  Skúšobný poriadok

  Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky upravuje obsah a rozsah skúšok, postup pri vykonávaní všetkých druhov štátnych jazykových skúšok v súlade s referenčným rámcom.
  čítať viac...

  ŠŠJSP - Ponuka skúšok a prihlášky


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt