Back Kurzy Angličtina Pomaturitné štúdium
 • Buy cialis norway
 • Herbal viagra drugs
 • Free viagra sildenafil citrate
 • Viagra online for free
 • Viagra online shipping canada
 • Where to order viagra from
 • Generic propecia 90 tablets
 • Viagra sales malaysia
 • Kamagra tablets 50mg
 • Viagra legal buying
 • Buy levitra in south africa
 • Propecia side effects 1 mg
 • Indian kamagra gold
 • Female viagra canadian
 • Generic viagra brands india
 • 

  Pomaturitné štúdium 2015 / 2016

  • PDF

   Pomaturitné štúdiu anglického jazyka predstavuje denné celoročné štúdium, ktoré je určené predovšetkým mladým ľuďom po maturite, čo však nie je podmienkou. Nevylučuje sa účasť aj ďalších osôb, pokiaľ majú záujem o intenzívne denné  celoročné štúdium cudzieho jazyka a spĺňaju vstupnú  jazykovú úroveň.

  Obsah štúdia

  Štúdium sa komplexne zameriava na všetky zložky jazyka, čo sa odzrkadľuje vo vyprofilovaných predmetoch, ako sú: praktické cvičenia, konverzácia, kreatívna gramatika, písomný prejav, krajonoveda / reálie, literatúra a preklad. V rámci jednotlivých predmetov sú integrované: fonetické cvičenia, príprava na jazykové skúšky, interkultúra. Vo výučbe sa čiastočne využíva aj tzv. Blended Learning.

  Naše skúškové centrá = všetky skúšky pod jednou strechou v E - KU

  1. Autorizované skúškové centrum CAMBRIDGE ENGLISH. Jediné v bývalom Západoslovenskom kraji (s výnimkou Bratislavy), ktoré môže skúšky vykonávať! V E - KU môžete skúšky absolvovať klasickou "papierovou" fomou alebo počítačovou formou.
  2. Autorizované skúškové centrum TOEFL.  Skúšky prebiehajú PC formou. Test TOEFL ako doklad o ovládaní anglického jazyka vyžadujú takmer všetky americké a kanadské univerzity.Viac na  TOEFL® Internet - based test (iBT).
  3. Štátne jazykové skúšky. Jediná zo súkromných škôl, ktorá má v NR kraji oprávnenie na vykonávanie štátnic.
  4. Skúškové centrum Goetheho inštitútu. Skúšky Goetheho inštitútu, ktoré sa vykonávajú priamo v E – KU, vedú k získaniu európskych jazykových certifikátov z nemeckého jazyka. Sú uznané vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách. Najväčší význam majú pri prijímaní na univerzity, stážach, zamestnaní a pod. Napríklad skúška na úrovni B2 je požadovaná v Nemecku od všetkých zahraničných lekárov.
  5. Regionálne testovacie centrum ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages - Európske konzorcium pre certifikáciu znalosti cudzích jazykov). Organizuje medzinárodne uznávané skúšky, predovšetkým zo slovenčiny pre cudzincov.

  Odporúčané jazykové skúšky pre študentov pomaturitného štúdia

  • Jazykové skúšky z anglického jazyka:
  1. všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2), resp. základná štátna jazyková skúška (B2),
  2. CAMBRIDGE ENGLISH: CAE (C1) alebo FCE (B2),
  3. TOEFL (americká skúška, v ktorej dosiahnutý výsledok zaradí kandidáta do príslušnej jazykovej úrovne).
  • Jazykové skúšky z nemeckého jazyka - okrem angličtiny môže študent absolvovať skúšky z nemčiny::
  1. všeobecná štátna jazyková skúška (C1), resp. základná štátna jazyková skúška (B2),
  2. skúšky Goetheho inštitútu: Goethe-Zertifikat B2, resp. Goethe-Zertifikat C1.

  Organizačné údaje

  • Vstupná jazyková úroveň:  B2, B1
  • Rozvrh: PO - ŠT od 8.30 do cca. 13.00 h, denne 4 - 6 vyuč. hod. (podľa rozvrhu)
  • Počet vyuč. hod. / šk. r.:  564
  • Začiatok šk. r.: 16. 9. 2015 (streda)
  • Koniec šk. r.: 27. 5. 2016 (utorok)
  • Uzávierka prihlášok: 4. 9. 2015
  • Cena za 1 vyuč. hod.: 1,75 €
  • Cena za šk. r.: 990 € (možnosť platby na 2 splátky):

  - 1. splátka (690 €): v deň zápisu, na ktorom sa študent zúčastní,

  - 2. splátka (300 €): do 4. 11. 2015.

  Upozornenie! V cene nie je započítaná literatúra. Študent si ju môže zakúpiť so zľavou v E - KU. Takisto poplatok za jazykovú skúšku (druh podľa rozhodnutia študenta) nie je zahrnutý v cene za štúdium.

  Špeciálna ponuka pre účastníkov pomaturitného štúdia: možnosť navštevovať druhý cudzí jazyk so zvýhodnenou cenou - 10 % zľava na školnom! Platí pre výučbu popoludní v 1. -  7. ročníku.

  • Pri online zápise sa treba otestovať na našej stránke online - nájdete po kliknutí nižšie  na modrý "obdĺžnik".

  Prihlasovať sa môžete aj osobne počas našich zápisov - termíny.

  V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše študijné oddelenie. Radi vám pomôžeme!

  Kontakt: 037 / 6542 456, resp. eku.os@eku.sk

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt