KontaktImpressumHľadať
Slovníky – obchodný jazyk

Online slovníky, lexikóny, glosáre – obchodný jazyk / hospodársky jazyk

http://www.ziegler.sk/slovnik.php – nemecko – slovenský odborný slovník ekonomický, hospodársky, právny, sociálny

http://www.e-vocabulary.eu/vocabulary/search – multilingválny prekladový slovník pre turizmus a hotelierstvo

Štandardné prekladové slovníky

http://www.slovnicek.sk/ – multilingválny prekladový slovník

http://slovnikonline.sk/ – multilingválny prekladový slovník

http://webslovnik.zoznam.sk/ – multilingválny prekladový slovník

http://slovniky.atlas.sk/ – multilingválny prekladový slovník

http://slovnik.azet.sk/ – multilingválny prekladový slovník

http://slovnik.info-online.sk/ -  multilingválny prekladový slovník

Špecializované slovníky – odborný jazyk

http://www.super55.com/main.php?lang=slov -  lekársky prekladový slovník (angličtina, latinčina)

http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp – výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií – 2010 (anglicko-slovenský)

http://www.uvtip.sk/slovak/uvtip/iseu/index.php?page=id021 - výkladový slovník spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

http://aims.fao.org/en/pages/593/sub?myLanguage=SK - GROVOC – viacjazyčný poľnohospodársky tezaurus

http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/ – GEMET – všeobecný viacjazyčný tezaurus

Odborné PC-slovníky na CD

http://www.pc-slovniky.sk/cd.html

Ďalšie slovníky, lexikóny, glosáre

http://www.forma.sk/onlines/slex/index.asp – elektronický lexikón slovenského jazyka. Je založený  na publikácii Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý vydalo vydavateľstvo Veda a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v roku 1987.

http://iate.europa.eu/ – terminologická databáza európskych inštitúcií IATE v 23 jazykoch

http://data.juls.savba.sk/std/ – slovenská terminologická databáza

Odborné PC-slovníky na CD

http://www.pc-slovniky.sk/cd.html

 • ARCHITEKTÚRA-STAVEBNÍCTVO – nemecko-slovenský slovník
 • ARCHITEKTÚRA-STAVEBNÍCTVO – slovensko-nemecký slovník
 • AUTOMOBILOVÝ anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • AUTOMOBILOVÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • BANÍCTVO, GEOLÓGIA, METALURGIA – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • EKOLÓGIA – FARMÁCIA – nemecko-slovenský slovník, 28 tis. hesiel
 • EKOLÓGIA – FARMÁCIA – slovensko-nemecký slovník, 28 tis. hesiel
 • EKONOMICKÝ anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • EKONOMICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník pre bankárov, šéfov firiem a sekretárky
 • EKONOMIKA – veľký prekladateľský nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník s overeným podrobným odborným názvoslovím, slúži aj ako terminologický slovník
 • ELEKTRONIKA – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • ELEKTROTECHNICKÝ nemecko-slovenský slovník
 • ELEKTROTECHNICKÝ obojstranný nemecko-slovenský
 • ELEKTROTECHNICKÝ slovensko-nemecký slovník
 • ENERGETICKÝ anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • ENERGETICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • ENVIRONMENTÁLNY anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, (EKOLÓGIA)
 • ENVIRONMENTÁLNY nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • FARMACEUTICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • GASTRONÓMIA – anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • GASTRONÓMIA – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • CHEMICKÝ nemecko-slovenský
 • CHEMICKÝ slovensko-nemecký slovník
 • CHEMICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • POĽOVNÍCKY – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník, obsahuje aj latinské odborné názvoslovie a latinsko-slovensko-nemecký slovník
 • POĽOVNÍCKY – anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník slovník, obsahuje aj latinské odborné názvoslovie a latinsko-slovensko-nemecký slovník
 • POĽNOHOSPODÁRSKY – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • POČÍTAČE – INFORMATIKA – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • POLYGRAFICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • PRÁVO – EKONOMIKA – veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník s overeným podrobným odborným názvoslovím, slúži aj ako terminologický slovník
 • PRÁVO – veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký právnický slovník s overeným podrobným odborným názvoslovím, slúži aj ako terminologický slovník
 • VÝPOČTOVÁ TECHNIKA – nemecko-slovenský slovník
 • VÝPOČTOVÁ TECHNIKA – slovensko-nemecký slovník
 • STROJNÍCKY prekladový nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • STAVEBNÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • STROJÁRSKY anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • STROJÁRSKY anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • STROJE-AUTOMOBILY-ELEKTRO- technický anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • STROJNÍCKY nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník PRO
 • TECHNICKÝ anglicko-slovenský slovník FORTE
 • TECHNICKÝ slovensko-anglický slovník FORTE
 • TELEKOMUNIKÁCIE – anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • TELEKOMUNIKÁCIE – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • TEXTILNÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník (MÓDA-TEXTIL)
 • VEĽKÝ TECHNICKÝ anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
 • ŽELEZNICE – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký

Ďalšie odborné PC-slovníky EÚ na CD so širokou terminologickou bázou príslušného odboru určené na menej náročnú prekladateľskú prácu.

 • AUTOMOBILOVÝ anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník EÚ
 • AUTOMOBILOVÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • EKONOMICKÝ anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník EÚ
 • EKONOMICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • ELEKTROTECHNICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • ENERGETICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • FARMACEUTICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • CHEMICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník
 • POLYGRAFICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • PRÁVNICKÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • STAVEBNÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • STROJNÍCKY nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • STROJÁRSKY anglicko-slovenský a slovensko-anglický EÚ
 • TELEKOMUNIKÁCIE – nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ
 • TEXTILNÝ nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník EÚ

Poradenstvo

- Personálny poradca

Pre uchádzača o prácu (vzor životopisu)  http://www.grafton.sk/download/index.php

Pre uchádzača o prácu (vzor sprievodných listov a i.) http://www.grafton.sk/ako-napisat-zivotopis.html

Pre uchádzača o prácu (pracovný pohovor, tipy, imidž, časté chyby) http://poradna.topjobs.sk/hladam-pracu/personalne-agentury/

- Právne a daňové poradenstvo

Ekonomické a právne informácie http://www.epi.sk/Domov/Default.aspx

- Reklamné poradenstvo

Reklama na internete http://www.netmark.sk/skolenia/clanky/reklama-na-internete.php