KontaktImpressumHľadať
Sieť partnerských inštitúcií

Sieť partnerských inštitúcií (univerzít, škôl a inštitúcií):

  • Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: (link)
  • Jazykové centrum Filozofickej fakulty UKF v  Nitre: (link)
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: (link)
  • HUMBOLDT Inštitút diaľkového vzdelávania v Bratislave: (link)
Partneri z praxe:

  • Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov CĎV UK (link)
  • Jazykové centrum Filozofickej fakulty UKF v  Nitre (link)
  • Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk  (link)
  • Migračné informačné centrum Bratislava (link)
  • InsData spol. s r.o.  Nitra (link)