Programované cvičenia

1. Spojte výrazy s podobným výrazom.

2. Pozrite si videonahrávku a vyberte správnu možnosť.

3. Upravte slovosled.

Prezenčné cvičenia

1. Tvorte priamu reč.

2. Vytvorte dialóg.

3. Aké boli začiatky vášho podnikania? Rozprávajte.

4. Napíšte 15 viet na tému úspech v podnikaní.

Video

Počítačové hry

zdroj: hnonline.sk

Glosár

glosár