Text

Ako vidia Slováci manažérov z Južnej Kórey, USA a Nemecka?

Programované cvičenia

1. Vyberte krajinu, v ktorej platí toto tvrdenie.

2. Doplňte konjunkcie aby, že, ale.

3. Doplňte spájací výraz ktorý, -á, -é v správnom tvare.

Prezenčné cvičenia

1. Utvorte zo substantív adjektíva a vytvorte slovné spojenie.

2. Tvorte podmienkové vety. Dokončite vety.

3. Utvorte so substantív imperfektívne verbá (Nd).

Glosár

glosár