Text

Zahraniční manažéri slovenskými očami

Programované cvičenia

1. Pravda alebo nepravda?

2. Spojte opozitá.

3. Spojte výrazy s podobným významom.

Prezenčné cvičenia

1. Zmeňte aktívne vety na pasívne.

2. Zmeňte priamu reč na nepriamu.

3. Diskutujte. Čím sa líšia Slováci od Talianov, Holanďanov a Francúzov?

Glosár

glosár