Programované cvičenia

1. Pravda alebo nepravda?

2. Spojte synonymické dvojice.

3. Temporálne vety, konjunkcia keď. Dokončite vety, vyberte správnu možnosť.

Prezenčné cvičenia

1. Tvorte kondicionál.

2. Zmeňte imperatív na kondicionál.

Video

Reklamná agentúra Respect

zdroj: hnonline.sk

Glosár

glosár